08 Lis Ekonomik dla życia

W środę 7 listopada 2018 roku w auli szkolnej, uczniowie klas: 2a, 3b, 3cg, 3h, 3ja, 3la, 3lb, 3t uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu, poświęconym dzieleniu się cennym darem ratującym życie. W pierwszej części przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Pan Michał Sokołowski opowiedział jak można zostać w codziennym życiu bohaterem. Prelegent przekazał podstawowe informacje dotyczące: grup krwi, zasad oddawania krwi, warunków jakie należy spełnić aby oddać krew, przeciwwskazań do oddawania krwi oraz dlaczego ciągle brakuje krwi. Uczniowie zostali poinformowani również o odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych informacji na temat stanu swojego zdrowia.
W drugiej części spotkania, które zostało poświęcone możliwości zostania potencjalnym dawcą szpiku, Pani Małgorzata Samolak opowiedziała jak sama została dawcą szpiku oraz jak ten proces u niej przebiegał. Pokazała prywatne zdjęcia z przeszczepu co uwiarygodniło jej wypowiedź.
Nasi goście pobudzili uczniów do refleksji i mamy nadzieję, że uświadomili jak ważne i potrzebne jest oddawanie krwi i poszerzanie banku potencjalnych dawców szpiku.
Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne. Dziękujemy uczniom za cierpliwość i dyscyplinę.

Pamiętajcie: już 14 listopada 2018 roku możecie przyłączyć się do Szkolnej Akcji.

Mariola Rochmankowska
Ewa Antkowiak
Alicja Marcinkowska
 

Fot. L. Wnukiewicz

XV zbiórka krwi
Polska żyje w nas – akcja trwa