10 Sty Ekonomik „Srebrną Szkołą 2020”

Nasza szkoła po raz czwarty z rzędu otrzymała tytuł „Srebrna Szkoła 2020”.

Według „Rankingu Techników 2020” nasza szkoła zajęła:
⇒ 104 miejsce wśród techników w Polsce (192 w zeszłym roku),
⇒ 9 miejsce w Wielkopolsce (12 w zeszłym roku),
⇒ 171 miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Olimpijskich 2020” (182 w zeszłym roku).

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową” (źródło: http://technika.perspektywy.pl/2020/).
Wszystkim nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Hanna Kucharska

Ruszyła akcja „KOMÓRKOMANIA - ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU”
Orszak Trzech Króli z akcentem 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy