25 Lis Europejski Tydzień Testowania i Światowy Dzień AIDS

Anonimowe i bezpłatne badania HIV w LESZNIE w dniach 18 listopada, 25 listopada, 2 grudnia 2019 roku w godzinach od 16.15 – 20.15. Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66 w Punkcie Poboru i Doradcy, pokój nr 10. Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.
Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.
Badanie polega na pobraniu krwi od pacjenta i skierowaniu jej do współpracującego z PKD laboratorium, w którym wykonywane są testy przesiewowe. Wyniki badań przekazywane są do doradcy – lekarza, który kontaktuje się z pacjentem i niezależnie od wyniku, zapewnia mu pełne poradnictwo okołotestowe.
Wczesne wykrycie wirusa HIV pozwala na objecie kompleksową opieką medyczną i przerwanie dalszej transmisji zakażenia (które nie leczone prowadzi do zachorowania na AIDS), a tym samym na zachowanie dobrego stanu zdrowia.
Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać.
Akcję organizuje Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie pod Patronatem Prezydenta Leszna. Finansowana jest ona ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce”.

Kamila Sobkowiak

WSKOCZ DO ŻABKI na praktykę
#dlakażdegodziecka#wcd