POMOC DLA RODZICA

________________________________________________________________________________________________________________

W ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna w naszej poradni odbędzie się cykl konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci. Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad psychologa, psychologa dziecięcego oraz terapeuty uzależnień (szczególnie można skorzystać z porad dotyczących nadużywania przez dzieci urządzeń mobilnych). Konsultacje prowadzić będą psychologowie i terapeuci specjalizujący się w pracy z dziećmi, młodzieżą, prowadzący na co dzień poradnictwo w zakresie metod wychowawczych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. W razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji spotkań z psychologiem i pracy nad zgłoszonym problemem. Świadczona pomoc jest bezpłatna współfinansowana przez Miasto Leszno.
Harmonogram dyżurów:
18 września godz. 16-19 – psycholog, psychoterapeuta
19 września godz. 16 – 18 – terapeuta uzależnień
20 września godz 18 – 21 – psycholog dziecięcy

Spotkania odbywają się w Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA, ul. Średnia 11, Leszno. Prosimy zgłaszać się telefonicznie tel. 663519564.

________________________________________________________________________________________________________________

Artykuły:

________________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty dla rodziców:

Program – „Jestem SMART – nie FONO”

Mariola Rochmankowska

mariola.rochmankowska@zse.leszno.pl

 

0pieka nad klasami II i IV

Poniedziałek            8.00 – 14.00
Wtorek                      8.00 – 9.40; 10.25 – 11.15
Środa                        8.00 – 12.25
czwartek                   8.00 – 8.45; 9.35 – 11.15
Piątek                        8.00 – 8.45; 9.35 – 10.40; 11.25 – 13.10; 14.00 – 15.00

Kamila Sobkowiak 

kamila.sobkowiak@zse.leszno.pl

 

opieka nad klasami I i III

Poniedziałek                9.30 – 13.30
Wtorek                          9.30 – 13.30
Środa                             9.00 – 14.00
Czwartek                      9.00 – 11.30; 13.00 – 14.00
Piątek                            9.00 – 12.45

Pełnimy również dyżury w trakcie zebrań z rodzicami i konsultacji.

Gabinety  pedagogów znajdują się na drugim piętrze, naprzeciw ksero (sala 208 A i B)

Zachęcamy także rodziców do kontaktu poprzez   e-mail.

Okres dorastania, to jeden  z trudniejszych etapów życia zarówno dla młodego człowieka, jak i towarzyszących mu dorosłych :rodziców, nauczycieli, opiekunów. Okres dorastania przypada na wiek od 11 do 18 lat. To czas, gdy młody człowiek „jedną nogą” zanurzony jest jeszcze w dzieciństwie a drugą sięga progów dorosłości. Taka pozycja nie jest wygodna, niesie ze sobą wiele problemów, sprzecznych dążeń.

Młodzi ludzie przeżywają wiele konfliktów:
– konflikt między potrzebą samodzielności, a ograniczeniami narzucanymi przez rodziców,
– konflikt między potrzebą samodzielności , a lękiem przed odpowiedzialnością,
– konflikt między dążeniem do niezależności, a potrzebą oparcia (silną jeszcze z uwagi na brak wielu kompetencji i doświadczeń),
– konflikt między przywiązaniem do rodziców, a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu,
– konflikt między wizjami idealnymi, a realnym obrazem świata, ludzi i siebie samego.

Jeśli chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, poznając specyfikę okresu rozwojowego, w którym się znajduje – zapraszamy!