31 Paź Jak ocalić Ich od zapomnienia?

„Jak ocalić Ich od zapomnienia?
Utrwalić – nie w suchych formalnych zapisach – portrety tchnących życiem ludzi?
Żyją przecież Oni już tylko tak długo – jak nasza pamięć o Nich trwa…”

Dnia 29 października uczniowie klas 1t i 1r wraz z wychowawcami panią Magdaleną Adamczak, Agnieszką Rusin oraz panem Romanem Biskupskim w ramach akcji „Szkoła pamięta” odwiedzili miejsca pamięci narodowej oraz groby byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Młodzież zapaliła symboliczne znicze i pozostawiła karty pamięci na grobach osób, które tworzyły naszą szkołę.
Chwile zadumy nad mogiłami poprzedzone były krótką charakterystyką sylwetek nauczycieli, którą dla następnych pokoleń „Na serdecznej strunie pamięci” spisała wierszem nasza ceniona polonistka Pani Krystyna Kermel.
Wspominaliśmy:
Panią Teresę Bartecką, Halinę Biskupską, Janinę Dastych, Ludmiłę Hińcz, Marię Kaźmierczak, Barbarę Łuczak, JadwigęMańczak, Janinę Migdalewicz, Marię Polewską, Lutosławę Szrejbrowską, Barbarę Szwarc, Stefanię Walory, Ewę Woźnicką, Pana Józefa Czuszke, Tadeusza Konata, Jana Kośmidra, Władysława Konwińskiego, Ryszarda Norka, Kazimierza Paszka, Zbigniewa Rzetelskiego.

„Widzę Wasze twarze, gesty,
miny zadowolenia, oburzenia,
słyszę głosy, pogwarki,
pamiętam uśmiechy, szkolny gwar…”

Agnieszka Rusin, Magdalena Adamczak

Foto. M. Adamczak

Hołd dla Powstańców Wielkopolskich
Wyjątkowy konkurs interdyscyplinarny w ZSE