22 Lut Kampania „DRUGIE ŻYCIE” w Ekonomiku

Od 26 października ubiegłego roku nasza szkoła bierze udział w społecznej kampanii „DRUGIE ŻYCIE”. Organizatorem tej akcji jest firma FRESENIOUS MEDICAL CARE w Poznaniu, a jej głównym celem jest budowanie świadomości oraz propagowanie idei transplantacji w Polsce. Ponieważ w obecnej sytuacji nie jest możliwe działanie stacjonarne, przenieśliśmy się do Internetu.
W miesiącach: styczniu i lutym 2021 r. w ramach kampanii odbył się projekt „ORGANY NA DRZEWACH NIE ROSNĄ”, czyli cykl zajęć tematyczno – informacyjnych.
Spotkania zostały przeprowadzone w 20 klasach naszej szkoły za pomocą platformy TEAMS.
Kolejne spotkania planowane są w marcu 2021 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie.
Zajęcia te pozwoliły młodym ludziom poznać stanowiska za i przeciw transplantacji,
dostarczyć wiedzy medycznej i prawnej oraz statystyk związanych z przeszczepami w naszym kraju.
Dziękuję wychowawcom oraz Wam – drodzy uczniowie – za wytrwałe wysłuchanie, a w niektórych klasach za ciekawą dyskusję.

Koordynator kampanii: Agnieszka Kozłowska

Fot. A. Kozłowska

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
II edycja akcji „EKONOMIK CZYTA DZIECIOM”