15 Mar Konkurs mitologiczny dla uczniów klas pierwszych

Miło nam donieść, że w tegorocznym konkursie mitologicznym przyznaliśmy aż 12 równorzędnych pierwszych miejsc, ponieważ nadesłane prace – odpowiedzi na zadane pytania oraz fotografie w strojach nawiązujących do tematyki konkursu – prezentowały bardzo wysoką klasę. Nagrodzeni to: Natalia Kubacka 1h, Marika Nowaczyk 1g, Nadia Buyondo 1a, Anna Nadolna 1t, Gabriela Wydmuch 1r, Jagoda Mielcarek 1r, Karolina Jankowska 1a, Nadia Robaszewska 1r, Patrycja Szyrmer 1r, Paweł Wielebski 1r, Wiktor Konieczny 1g, Natalia Kopik 1g.
Dodatkowo wyróżniliśmy prace Natalii Kubackiej – za rozbudowaną treść oraz Nadii Buyondo i Jagody Mielcarek – za ciekawe, artystyczne fotografie.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy !

Jury – Alicja Bortel i Michał Walkowiak

CZYTAM - OBYCZAJOWO
14.03 Międzynarodowy Dzień Liczby π