ROK SZKOLNY 2017/2018
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - II edycja

KONKURS NA FOTOREPORTAŻ – OCZY SZEROKO OTWARTE
KONKURS WIEDZY O SZWAJCARII

22 listopada 2017 r. na 6 lekcji w auli szkolnej odbędzie się KONKURS WIEDZY O SZWAJCARII dla klas pierwszych. Zakres tematyczny: wiedza krajoznawcza – położenie geograficzne, podział administracyjny, znane miasta i ich zabytki, z czego słynie Szwajcaria, itp.
Przyjdź i rozwiąż test (w znacznej części test wyboru, a wszystkie pytania w języku polskim). Na zwycięzców czekają nagrody.
Listy uczestników z danej klasy proszę przekazać do 17 listopada br. nauczycielom uczącym j. niemieckiego lub organizatorce konkursu.
Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Organizator: Ilona Osińska

ROK SZKOLNY 2016/2017
KONKURS RECYTATORSKI - WIGILIJNE OPOWIEŚCI

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego – Wigilijne opowieści

1. Cele konkursu:
• nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia,
• rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
• upowszechnianie kultury żywego słowa oraz kultury czytania,
• budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
2.Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV technikum,
• warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja (do 4 minut) dowolnie wybranego fragmentu prozy o tematyce bożonarodzeniowej.
3.Termin konkursu:
• data konkursu: 21.12.2016r.
• trzecia godzina lekcyjna- czytelnia szkolna.
4.Ocena uczestników konkursu:
Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele poloniści, dokonuje oceny według następujących kryteriów:
• dobór repertuaru,
• znajomość tekstu, interpretacja utworu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.
5.Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich fragmentów i dokonaniu oceny przez Jury w dniu konkursu.

Organizatorzy
Beata Tyrała, Aleksandra Górska, Alicja Bortel, Ewa Kotomska

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
Poezja Wisławy Szymborskiej

1.Cele konkursu:
• ukazanie piękna poezji Wisławy Szymborskiej i rozwijanie zainteresowania twórczością wybitnej poetki,
• rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
• budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
2.Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV technikum,
• warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej.
3.Termin konkursu:
• data konkursu: 24.11.2016r.
• druga godzina lekcyjna- czytelnia szkolna.
4.Ocena uczestników konkursu:
Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele poloniści, dokonuje oceny według
następujących kryteriów:
• dobór repertuaru,
• znajomość tekstu, interpretacja utworu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.
5.Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny
przez Jury w dniu konkursu, podczas dużej przerwy.
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU – U NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ W CZYTELNI DO 21 LISTOPADA

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY !!!!

Organizatorzy konkursu : Izabela Flieger, Aleksandra Górska, Beata Tyrała, Alicja Bortel

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie
„ The school champion of the English language”

Cele konkursu:
• Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych.
• Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
• Rozwijanie uzdolnień uczniów, umacnianie wiary we własne siły i możliwości.
• Popularyzacja i pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów krajów anglojęzycznych.
• Kształtowanie tolerancji wobec innych krajów, ich kultury i języka.

Informacje ogólne:
• Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas uczących się języka angielskiego.
• Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorkom Konkursu (p. Antkowiak, p. Dembińskiej, p. Machowskiej, p. Wolnej) do 5 listopada 2016 r.
• Lista uczestników Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Termin i forma konkursu:
• Konkurs będzie trwał od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. (6 miesięcy).
• Do 10 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły zostaną umieszczone zadania do wykonania.
• Uczestnicy zobowiązani są do przesłania prac do 25 dnia każdego miesiąca na adres mailowy koordynatorek konkursu – jednej z nich: (ewa.antkowiak@zse.leszno.pl, malgorzata.dembinska@zse.leszno.pl, anna.machowska@zse.leszno.pl, hanna.wolna@zse.leszno.pl).
• Informacje zwrotną dotyczącą ilości zdobytych punktów za poszczególny etap konkursu uczeń otrzyma w ciągu 5 dni na skrzynkę mailową.
• Organizatorki decydują o zakresie materiału obowiązującego podczas konkursu.
• W trakcie konkursu uczniowie będą musieli wykazać się:
– rozległą wiedzą z zakresu leksyki i gramatyki języka angielskiego,
– znajomością kultury, tradycji oraz historii krajów anglojęzycznych,
– umiejętnością tłumaczenia z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski,
– umiejętnością pisania w języku angielskim.
• Warunkiem wygrania konkursu i otrzymania nagrody głównej oraz tytułu „The school champion of the English language” bądź uzyskania dyplomu uczestnictwa w konkursie jest przystąpienie do wszystkich części konkursu i terminowe oddawanie prac.
• Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas obchodów „Dnia Patrona” w kwietniu 2017 roku.

ROK SZKOLNY 2015/2016
KONKURS GASTRONOMICZNY

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w ZSE w Lesznie odbył się coroczny szkolny konkurs gastronomiczny p.t. ,,Obiad wegetariański dla młodzieży szkolnej w wieku 16 – 18 lat”.
W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas I, II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz.
Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia i  ocena właściwie zbilansowanych posiłków wegetariańskich.

Skład komisji konkursowej:
– Przedstawiciele restauracji: La Calma w Lesznie Motel Grant.

– Nauczyciele przedmiotów zawodowych: Elżbieta Borowiak, Bożena Czerwińska, Danuta Orłowska, Ewa Popielarska.

Komisja po wnikliwej ocenie przyznała nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Maciej Weber klasa III zk
II miejsce – Maurycy Rupociński III ja
III miejsce – Wojciech Schmidt III ja

wyróżnienie – Dawid Nowak III zk

Ocenie podlegały:
– wartość odżywcza potraw
– walory smakowe
– prezentacja (sposób dekoracji i podania potraw)

Sponsorami surowców oraz nagród byli:
1. Rada Rodziców przy ZSE w Lesznie
2. Motel ,,Grant” w Lesznie
3. Pensjonat i Restauracja,,Rogatka” w Osiecznej
4. Restauracja ,,La Calma” w Lesznie
5. Restauracja ,,Wieniawa” w Lesznie

Dyrekcja szkoły, organizatorzy oraz uczniowie ZSE w Lesznie dziękują właścicielom restauracji za zrozumienie i współudział w organizacji i przebiegu konkursu.

Organizatorami konkursu były:
Bożena Czerwińska
Danuta Orłowska
Ewa Rajda

Lista uczestników konkursu:

Artur Janiak – klasa I ja
Dawid Lis – klasa I ja
Andrzej Krajewski – klasa II ja
Szymon Gorynia – klasa III ja
Maciej Matyja – klasa III ja
Maurycy Rupociński – klasa III ja
Wojciech Schmidt – klasa III ja
Dominik Misiak – klasa III jb
Dawid Nowak – klasa III zk
Bartosz Raburski – klasa III zk
Maciej Weber – klasa III zk

Zdjęcia z konkursu

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Szkolny konkurs fotograficzny „Best foto 2016” oraz wyniki XV Konkursu „Małe konfrontacje”

Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 22 kwietnia, a wręczenie nagród i dyplomów 29 kwietnia br. podczas uroczystego apelu z okazji Święta Patrona Szkoły.

Najlepsze zdjęcia wzięły udział w konkursie Małe Konfrontacje organizowanym przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury. I już dziś możemy zdradzić, że  „Strach” Patrycji Kowalskiej z kl. 1t zdobył najwyższą nagrodę czyli znalazł się w „Złotej dziesiątce”. Ponadto jury nagrodziło  sześć następujących fotografii: „Głębia” oraz „Dziewczynka bez zapałek” Izabeli Zep z kl. 4la, „Życie za nami” oraz „Ja i świat” Dawida Lisa z kl. 1j, „Nuda” Natalii Bassa z kl. 2 cg, „Do nieba” Laury Ziętek z kl. 1h. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Nagrodzone  prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Ratuszu Miasta Leszna.

Organizator konkursu szkolnego: Loretta Wnukiewicz

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem” (Konfucjusz)

Dziś, tj. 22 lutego, odbył się szkolny konkurs języka angielskiego dla klas pierwszych  i drugich – motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Język uczuć i miłości” – ” LANGUAGE OF LOVE”.

Zaproponowałyśmy młodzieży nową formułę konkursu, w którym uczniowie rywalizowali drużynowo, reprezentując poszczególne profile. W szranki stanęli zatem hotelarze, specjaliści ds.żywienia i usług gastronomicznych, logistycy, ekonomiści, handlowcy i turyści. Aktywna i rozrywkowa forma nauki przypadła uczestnikom do gustu.
Zespoły miały do wykonania szereg rozmaitych zadań językowych, w których musieli wykazać się zarówno wiedzą merytoryczną jak i kreatywnością, refleksem, poczuciem humoru oraz umiejętnością pracy w grupie. Uczniowie układali teksty i śpiewali piosenki po angielsku, rozwiązywali krzyżówki, grali w kalambury, zgadywanki oraz rozwiązywali testy. Zakres wiedzy leksykalnej obejmował tematykę uczuć, miłości i relacji międzyludzkich – co warto podkreślić,  oceniane były nie tylko poprawność gramatyczna ale także pomysłowość w doborze słownictwa, umiejętność wyrażania uczuć w języku obcym, znajomość idiomów i przysłów angielskich a także słynnych postaci i utworów literackich o tematyce miłosnej.  Interesującym akcentem i niewątpliwą atrakcją okazał się występ „live” Adama Pogorzelskiego z kl. 1ja. Adam zaśpiewał utwór zespołu U2 pt. „With or without you” a drużyny po jego wysłuchaniu miały za zadanie uzupełnić brakujące wyrazy w tekście utworu. Była rywalizacja, były emocje, ale przede wszystkim była dobra zabawa – a to w naszym przekonaniu klucz do sukcesu twórczego i efektywnego nauczania języków obcych. Zwycięską drużyną w językowych zmaganiach okazali się logistycy, drugie miejsce zajęli ekonomiści a na miejscu trzecim znaleźli się turyści. Gratulujemy Zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zapał do pracy  i dobrą energię.
Organizatorki konkursu: E.Antkowiak, K.Bogusz, M.Dembińska, A.Machowska, M.Pindel, H.Wolna
LOGO SZKOŁY

Konkurs na logo szkoły

(konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu bardzo małej ilości prac)

ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNA

W  marcu 2016 roku w naszej szkole odbył się KONKURS na ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM.

W konkursie zwyciężyły:

PATRYCJA  SZYMONIAK  z kl. 3 H – I miejsce
LIDIA  JAGIEŁŁO  z kl. 4 B – II miejsce
MAGDALENA  PEISERT z kl. 3 HT – III miejsce

Gratulujemy!

Organizatorki konkursu: Ilona Osińska i Elżbieta Linke

STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY

Dnia 11.03.2016 r. odbył się konkurs „Stół pięknie nakryty”. W tym roku tematem stołów była „Wielkanoc na polskim stole”.
W konkursie rywalizowało 14 drużyn, reprezentowanych przez uczniów klas: technik żywienia, hotelarz i kucharz. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, prezentując w wielu przypadkach swoje umiejętności manualne. Własnoręcznie wykonali elementy dekoracyjne, co w dużym stopniu decydowało o ocenie stołu. W komisji oceniającej byli przedstawiciele zakładów gastronomicznych i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Uczestnicy konkursu to:

Klasa III h
I.
1. Wachowska Martyna
2. Wikierska Wiktoria
II.
1. Balińska Sandra
2. Czarnul Aleksandra
III.
1. Nowacka Natalia
2. Ostach Aleksandra
Klasa III jb
IV.
1. Wujek Kinga
2. Wojciechowska Kinga
3. Kucharska Zuzanna
V.
1. Antoniak Paulina
2. Jaśkowiak Marta
Klasa II jb
VI.
1. Antkowiak Marianna
2. Kmieć Pamela
VII.
1. Nowacka Jagoda
2. Poloch Monika
Klasa II ZK
VIII.
1. Nowak Wioleta
2. Skorupińska Olga
3. Ratajczak Magdalena
Klasa I ja
IX.
1. Frąckowiak Ada
2. Kędziora Anna
X.
1. Jankowska Dominika
2. Grędziak Natalia
XI.
1. Furmańczak Maria
2. Kubis Zbigniew
XII.
1. Janiak Artur
2. Pogorzelski Adam
XIII.
1. Grzeszkowiak Filip
2. Kusik Arkadiusz
Klasa II ja
XIV.
1. Wyrodek Lidia
2. Olszar Agnieszka
3. Poloch Katarzyna

Trzy pierwsze miejsca przypadły drużynom:
Miejsce pierwsze: Jagoda Nowacka i Monika Poloch
Miejsce drugie: Sandra Balińska i Aleksandra Czarnul
Miejsce trzecie: Paulina Antoniak i Marta Jaśkowiak
Nagroda publiczności przyznana podczas „Drzwi otwartych” w dniu 12.03.2016 r. przypadła Jagodzie Nowackiej i Monice Poloch. Jagoda i Monika otrzymały również wyróżnienie od właścicielki „Pocztówek z wakacji” w formie zaproszenia na kolację.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do kolejnego konkursu w 2017 r.

Organizatorzy konkursu:
Krystyna Stankowiak
Barbara Perek
Maria Szlachta

KONKURS MITOLOGICZNY

Wyniki szkolnego konkursu mitologicznego:
We wtorek 8 grudnia 2015 r. odbył się finał konkursu wiedzy o mitologii dla klas pierwszych. Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyn. Konkurs nie był łatwy, ponieważ znacznie wybiegał poza treści programowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania oraz rozpoznawali postaci i sceny mitologiczne uwiecznione w dziełach sztuki różnych epok.
Dzięki ich przebraniom nawiązującym do tematyki konkursu widzowie mogli poczuć ducha epoki. Po zaciętej rywalizacji zwyciężył zespół z klasy 1b w składzie : Aldona Żurek, Kinga Łakoma i Wiktoria Witkiewicz, drugie miejsce zajęła drużyna z klasy 1a – Julia Picz, Daria Nawrocka i Natalia Cios, zaś trzecie wywalczyła klasa 1c – Zuzanna Wlekła, Weronika Baksalary i Jakub Masztalerz. Oprócz ocen celujących z języka polskiego i drobnych upominków – puzzli i gier zwycięzcy otrzymali dla swej klasy bon zwalniający z odpytywania w wybranym dniu.

Organizatorzy – M.Walkowiak, A.Bortel, I.Flieger i A.Górska – serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom zmagań !

CO WIEM O JANIE PAWLE II

Konkurs Co wiem o Janie Pawle II
Wyniki konkursu:

I miejsce – Weronika Nowak kl. IV a
II miejsce – Martyna Maćkowiak kl. IVa
III miejsce – Dominika Bąk kl. II h

Gratulujemy!
nauczyciele bibliotekarze

ZIEMNIAK W ROLI GŁÓWNEJ

Ziemniak w roli głównej

Konkurs „Ziemniak w roli głównej” rozstrzygnięty
W dniu 10 grudnia 2015 roku odbył się w ZSE coroczny konkurs gastronomiczny, którego tematem tym razem był ,,Ziemniak w roli głównej”. W konkursie wzięło udział jedenastu uczniów. Sponsorami nagród dla uczestników konkursu była Dyrekcja ZSE wraz z Radą Rodziców.
Komisja w składzie:
I – nauczyciele przedmiotów gastronomicznych dokonali oceny organoleptycznej
II – 10 nauczycieli uczących różnych przedmiotów w naszej szkole oceniało kreatywność, pomysłowość oraz estetykę podawania potraw

Organizatorzy konkursu:
Bożena Czerwińska
Danuta Orłowska
Ewa Rajda

Ziemniaki

KONKURS LITERACKI

Konkurs literacki

Wyniki konkursu literackiego:

13 stycznia 2016 roku odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu literackiego pod nazwą „Wariacje, inspiracje, interpretacje…Czy można się oprzeć twórczości Stanisława Grochowiaka?”. Pracę konkursową mógł złożyć każdy uczeń ZSE do 10 grudnia 2015 r. Podstawowym kryterium oceny była zgodność z formą eseju oraz ciekawe zinterpretowanie wybranego tekstu leszczyńskiego poety. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Najciekawsze spojrzenie na twórczość Stanisława Grochowiaka zaproponowała w swej pracy Wiktoria Walenciak z kl.II h, autorka zwycięskiego eseju. Przyznaje, iż twórczość poety przysparza jej wielu kłopotów interpretacyjnych, choć wyraża świat w bardzo prosty i bezpośredni sposób. Wiktoria pisze: „Brzydota jest niezwykła, ponieważ jest oryginalna i prawdziwa.(…) jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. (…) Dlaczego Grochowiak pisał o brzydocie? Bo lepiej jest pisać o czymś co jest prawdziwe, a nie o czymś co jest kłamstwem i tylko czasem ociera się o nasze życie”.

Drugie miejsce zajęła Anna Bolewicz z kl. III jb, która podjęła temat ludzkiej egzystencji jako ucieczki przed śmiercią. Ania zadaje pytania: czy można przygotować się na kres życia? Czy ludzie są wyłącznie pionkami w rękach Boga? Kwestie te pozostawia bez odpowiedzi. Trzecie miejsce zdobyła Oliwia Kossowska z kl. IV ja, która odniosła się do problematyki relacji międzyludzkich, miłości, przyjaźni. Podjęła ona refleksje dotyczące współczesnych tendencji  konsumpcjonizmu, „szybkiego” i łatwego życia, zamykania się na innych.

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie wykazali się niezwykłą dociekliwością w interpretowaniu tekstów Stanisława Grochowiaka. Każdemu z osobna – serdecznie gratulujemy!

Organizatorki:

Magdalena Hoska i Agnieszka Płóciniczak