19 Mar Korzystaj z biblioteki bez wychodzenia z domu – jeszcze więcej możliwości

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Zbiera, opracowuje i udostępnia informacje o zbiorach elektronicznych polskich instytucji kulturalnych i naukowych, dostępnych on-line. Umożliwia wyszukiwanie zasobów ponad stu bibliotek cyfrowych, które zawierają uporządkowane, wiarygodne materiały. Zaletą FBC jest częsta aktualizacja baz danych.
https://fbc.pionier.net.pl

Polona
Polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. Obecnie w Polonie znajduje się 3233821 obiektów.
https://polona.pl

Europeana
Biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie
https://www.europeana.eu/portal/pl

Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa
Znajdują się w niej publikacje książkowe, dzieła historyczne, poezja oraz znaczny zbiór czasopism regionalnych z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz innych bibliotek w regionie.
http://www.lbc.leszno.pl/dlibra

Żużlowa Biblioteka Cyfrowa
Zaprezentowane są w niej tematyczne zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz Archiwum Państwowego w Lesznie, poświęcone najpopularniejszej w Lesznie dyscyplinie sportu.
http://62.3.168.67/dlibra/collectiondescription/6

Listę innych bibliotek cyfrowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie, można znaleźć na stronie:
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce

Alicja Bortel

Lektury i cyfrowe podręczniki
Korzystaj z biblioteki bez wychodzenia z domu