KUCHARZ

Uczniowie:

  • zdobywają wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem potraw, ich przechowywaniem oraz magazynowaniem
  • odbywają praktyki w renomowanych zakładach gastronomicznych
  • uczą się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych
  • biorą udział w wyjazdach na targi i wystawy branżowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • punktach tzw. małej gastronomii
  • barach, restauracjach
  • obiektach żywienia zbiorowego: szpitale, szkoły, przedszkola, restauracje, stołówki

Film konkursowy naszych uczniów (język niemiecki):

„Mój zawód jest najlepszy”