15 Lis Lekcja w archiwum

Dzisiaj tj. 15 listopada 2019 roku klasa 2h uczestniczyła w niezwykłej lekcji w Archiwum Państwowym w Lesznie. Pani Barbara Ratajewska uświadomiła nam wagę prawidłowego przechowywania dokumentów, zapoznała z największymi perełkami archiwum, ukazała specyfikę magazynu zawierającego ponad 2 km akt oraz odkryła nam drogę zdobywania informacji online z zasobów archiwalnych.

Loretta Wnukiewicz, Anna Borowiak

Foto. L. Wnukiewicz

 

 

 

Wieczornica z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
WIDOWISKO SŁOWNO-MUZYCZNE 100-LECIE POWROTU LESZNA DO MACIERZY