NOWOŚĆ

MAGAZYNIER - LOGISTYK

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:

  • sprawdzaniu jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
  • rozmieszczaniu towaru w pomieszczeniach magazynowych
  • zabezpieczeniu towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
  • prowadzeniu dokumentacji magazynowej

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • praca w firmach logistycznych
  • magazynach różnych przedsiębiorstw