09 Gru Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Po wydarzeniach II Wojny Światowej w 1945 roku rozpoczęły się prace nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która jest zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.
Za twórców tego dokumentu uznaje się Kanadyjczyka John Peters Humphrey, Francuza René Cassin, Amerykankę Eleanor Roosevelt, Libańczyka Charles Malik oraz Chińczyka Peng-chun Chang.
Deklarację przyjęto bez głosu sprzeciwu. Wśród 58 państw członkowskich ONZ tylko osiem wstrzymało się od głosu:
• RPA, w której panowała polityka apartheidu,
• Arabia Saudyjska protestując przeciw równości kobiet i mężczyzn,
• ZSRR włącznie z Ukrainą i Białorusią
• Czechosłowacja, Polska i Jugosławia odmówiły zgody na pojęcie powszechności praw człowieka w rozumieniu Deklaracji (pretekstem był brak wzmianki o walce z faszyzmem).
• Jemen i Honduras w ogóle nie wzięły udziału w głosowaniu.
Deklaracja obecnie jest przez prawników postrzegana jako PRAWO ZWYCZAJOWE, co pozawala wnioskować jej powszechne obowiązywanie.
Deklaracja, jako najczęściej tłumaczony dokument, trafiła do Księgi rekordów Guinnessa.
Linki do:
– Aktów prawnych:
https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/
– Gier, testów, quizów:
https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=prawa%20cz%C5%82owieka
https://www.quizme.pl/q/mojzesz/prawa_czlowieka
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191205STO68454/quiz-ile-wiesz-o-prawach-czlowieka-w-ue

Alicja Bortel, Agnieszka Kozłowska

JAK ROZPOZNAĆ FAKE NEWS?
EKO-LOGICZNIE II