18 Lip Nabór uzupełniający – podanie i ważne daty

Podanie do pobrania: Nabór uzupełniający do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie

Ważne daty:

od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
(do godz. 15.00)
_____________________
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w naborze uzupełniającym.
21 sierpnia 2019 r.
(godz. 10.00)
_____________________
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w naborze uzupełniającym.
od 21 sierpnia 2019 r.
do 29 sierpnia 2019 r.
(godz. 13.00)
_____________________
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.
30 sierpnia 2019 r.
(godz. 13.00)
_____________________
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
nie później niż do 30 sierpnia 2019 r.(godz. 13.00)
_____________________
Ogłoszenie listy przyjętych do oddziałów w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego