23 Paź Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Dnia 17 października 2019 roku odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zadaniem dla uczestników konkursu było rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia z zakresu technologii gastronomicznej i zasad żywienia.
W olimpiadzie brali udział uczniowie klas II, III, IV technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowały się następujące uczennice:
– Zuzanna Orzałkiewicz – klasa III ja
– Magdalena Samol – klasa IV ja
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

nauczyciele technologii

Druga międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu Erasmus+
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy