11 Lis Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego

W czwartek (10 listopada) w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016. Zostało odczytane sprawozdanie, w którym ujęto wszystkie akcje i imprezy zorganizowane przez SU. Następnie w asyście Dyrektor ZSE p. Ireny Szynkarek wręczyłyśmy dyplomy każdemu uczniowi wyróżniającemu się swą pracą w ramach Samorządu. Szczególne podziękowanie skierowaliśmy do pani Loretty Wnukiewicz, która dokumentuje działania SU pięknymi fotografiami.
W minionym roku szkolnym udało nam się wiele osiągnąć. Wspólnie z panią Agnieszką Kozłowską stworzyliśmy „Fabrykę Świętego Mikołaja”, przeprowadziliśmy I Mistrzostwa Szkoły w „Siłowaniu na rękę”, braliśmy udział w akcjach charytatywnych (m.in. w akcji „Pączki do rączki”, „1500 par butów…” dla sierocińca w Afryce), zorganizowaliśmy pocztę walentynkową, Dzień Kobiet (sesję zdjęciową), ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „Portret nauczyciela ZSE” oraz nawiązaliśmy współpracę z różnymi instytucjami także spoza naszego miasta.
Przedsięwzięć było naprawdę wiele i nie sposób ich w tym miejscu wszystkich wymienić. Najważniejsze jest jednak to, iż właśnie uczniowie zainicjowali wiele akcji, angażowali się w ich przebieg, wkładali serce w każde wykonywane zadanie.
Opieka nad SU była niezwykle pięknym i inspirującym wyzwaniem. Pomysłowość młodzieży zrobiła na nas ogromne wrażenie. Każda propozycja działania była analizowana, brana pod uwagę i omawiana podczas zebrań. Za pracę, zaangażowanie i okazane serce – serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie równie owocna i pozytywnie zaskakująca również w tym roku szkolnym.

Opiekunki SU
Agnieszka Hajndrych i Magdalena Hoska

Szkolny Klub Wolontariatu
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości