01 Wrz W 1920 roku polskie władze oświatowe nadają szkole polską nazwę

W 1920 roku „ Die Handels Und Gewerbeschule” przejęły polskie władze oświatowe i nadały jej nazwę Państwowa Szkoła Przemysłowo-Handlowa.
• Szkoła prowadziła dział męski (handlowy i budowlany) i żeński (handlowy, krawiecki, gospodarstwa domowego)

Lekcja w szkole handlowej męskiej z profesorem Józefem Wędzkim

Lata dwudzieste, lekcja w szkole handlowej męskiej z prof. Józefem Wędzkim

1935r. Uczennice szkoły handlowej w Wieliczce               1935 rok; uczennice szkoły handlowej żeńskiej na wycieczce w Wieliczce. W I rzędzie piąta od prawej prof. J. Sławińska.

W 1925 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski odwiedza szkołę
Powstanie szkoły o nazwie Die Handels und Gewerbeschule w 1912 roku