RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

Skład Prezydium Rady Rodziców:
1. Zamelska Honorata – przewodnicząca (kl. 4t)
2. Stachowiaka Wiesława – z-ca przewodniczącej (kl. 4t)
3. Nehring Jarosław – skarbnik (kl. 3lb)
4. Rychła Violeta (kl. 4b)
5. Jurgielewicz Iwona (kl. 3la)
6. Głaz Agnieszka (kl. 2c)
7. Łuczak Cecylia (kl. 1lb)
8. Bartkowiak Marek (kl. 1la)