Wpłaty na rzecz

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych

im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

ul. Poniatowskiego 2

64-100 Leszno

prosimy dokonywać na następujące konto:

 

59 1020 3088 0000 8002 0004 1061