17 Mar SEVEN WEEKS WITH LONDON (V)

Zapraszamy do dalszego odkrywania Londynu. W tym tygodniu proponujemy:
Fiszki i gry o Londynie: https://quizlet.com/pl/383778378/london-flash-cards/
Film: London Vacation Travel Guide https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0
Podcast: London tour: http://www.elllo.org/english/0101/137-Jason-Accents.htm
Miłej zabawy.

Opr. Alicja Bortel, Izabela Duszyńska

Całe życie jest szkołą
Apel do młodzieży!