TECHNIK HANDLOWIEC

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:

 • organizowaniu działalności własnej firmy handlowej
 • funkcjonowaniu rynku
 • potrzebach konsumentów
 • działaniach marketingowych i reklamowych
 • obsłudze użytkowych programów komputerowych
 • prowadzeniu negocjacji handlowych
 • sporządzaniu pism związanych z działalnością handlową
 • wypełnianiu dokumentów związanych z obrotem towarowym
 • prowadzeniu rozliczeń z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków
 • stosowaniu różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej

 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w 3 klasie

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy jako:

 • kierownik magazynu
 • kasjer w firmie handlowej
 • doradca marketingowy
 • specjalista ds. reklamy
 • szef własnej firmy
 • przedstawiciel handlowy