TECHNIK LOGISTYK

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:

 • zarządzaniu zapasami i przestrzenią magazynową
 • organizacji łańcucha dostaw transportowych różnych towarów
 • organizowaniu usługi i dobieraniu odpowiednich do zadania środków transportu
 • organizowaniu przewozów osób w komunikacji publicznej
 • zarządzaniu zapasami i gospodarką magazynową
 • planowaniu zaopatrzenia materiałowego danej firmy
 • dobieraniu opakowania i przygotowywania towaru do wysyłki
 • przygotowywaniu ofert cenowych na usługi logistyczne oraz prowadzeniu negocjacji i rozliczeń z klientami

 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w 3 klasie

Absolwenci mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • działy logistyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, transportowo-spedycyjnych
 • w komunikacji miejskiej
 • w dużych magazynach
 • w portach lotniczych