TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi o:

 • planowaniu i organizacji imprez turystycznych
 • dobieraniu atrakcji do imprez turystycznych
 • przygotowaniu oferty usług turystycznych
 • organizowaniu imprez krajowych i zagranicznych
 • posługiwaniu się mapami geograficznymi, turystycznymi, planami miast
 • współpracy z kontrahentami biura podróży
 • obsłudze klienta biura podróży
 • udzielaniu informacji turystycznej
 • kalkulowaniu i rozliczaniu imprez turystycznych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • postępowaniu zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu

 

Praktyka zawodowa – 6 tygodni w 2 i 3 klasie

Absolwenci mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • biura podróży
 • punkty informacji turystycznej
 • działy promocji w urzędach miasta i gmin
 • agencje turystyczne
 • domy wczasowe
 • własne biurowo podróży
 • hotele, pensjonaty turystyczne
 • organy administracji