TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Uczniowie zdobywają:

  • wiadomości i umiejętności związane z przygotowaniem różnego rodzaju potraw i napojów
  • wiedzę na temat organizacji i obsługi konsumentów i ustalania asortymentu potraw
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń w produkcji gastronomiczne
  • obsługi przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych

 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w 3 klasie

Absolwenci mogą podjąć pracę w :

  • obiektach żywienia zbiorowego: szpitale, szkoły, przedszkola, restauracje, stołówki
  • instytucjach zajmujących się obrotem żywności np. usługi kateringowe
  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności np. zakładach cateringowych, hotelarskich agroturystycznych

Film konkursowy naszych uczniów (język niemiecki):

Mój zawód jest najlepszy