05 Lut To już koniec….

Żegnamy się z pierwszym projektem Erasmus+ realizowanym w naszej szkole. Projekt „Dziedzictwo kulturowe – europejska jedność i indywidualizm”, który odbył się ze szkołami partnerskimi z Włoch i Rumunii skończył się w październiku, ale jeszcze długo będziemy pamiętać o naszych pierwszych doświadczeniach, wyjazdach, wrażeniach i znajomościach. Będziemy też jeszcze długo o naszych wrażeniach opowiadać… a jedną z form tych opowiadań jest wystawa „Włoskie i rumuńskie impresje” stworzona przez uczniów klas pierwszych pod nadzorem pana Macieja Piotrowskiego.

Małgorzata Barańska

Foto. H.Kucharska

Wizyta uczniów kl. 1r w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie
Paula i Inga na etapie wojewódzkim tenisa stołowego