27 Sty Tytuł „Złota Szkoła 2021” dla Ekonomika

7 MIEJSCE W WIELKOPOLSCE!!!
71 MIEJSCE W POLSCE!!!

Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie otrzymał tytuł „Złota szkoła 2021” (https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings)
Według „Rankingu Techników 2021” nasza szkoła zajęła:
⇒ 71 miejsce wśród techników w Polsce (104 w zeszłym roku),
⇒ 7 miejsce w Wielkopolsce (9 w zeszłym roku).
W latach 2017 – 2020 nasza szkoła otrzymała 4 tytuły „Srebrnej Szkoły”.

Zasady ogólne Rankingu

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w czerwcu 2020 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to:
– sukcesy szkoły w olimpiadach,
– wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
– wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz
– wyniki egzaminu zawodowego.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
(źródło: https://2021.technika.perspektywy.pl/methodology/ranking-technikow-2021-metodologia)

Tytuł ten szkoła otrzymała dzięki naszym nauczycielom i dzięki uczniom, którym teraz bardzo dziękujemy!

Hanna Kucharska

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
EKO-LOGICZNIE IV