17 Lis Wieczornica z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Przy blasku świec i lampionów, 13 listopada w auli szkoły odbyła się Wieczornica z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona uzupełnieniem wystawy „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce w latach 1939-1945”. Celem akademii było współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji oraz propagowanie wartości patriotycznych.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z okolicznościami wybuchu II wojny światowej, a przede wszystkim z polityką okupanta niemieckiego wobec mieszkańców Kraju Warty. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania „Roty”, a w montażu słowno – muzycznym uczennice zaprezentowały wiersze Pokolenia Kolumbów.
Panujący nastrój pozwolił młodzieży wczuć się w klimat tamtych trudnych czasów.

A. Hajndrych, A.Kochańska, M.Walkowiak

POROZMAWIAJMY O PRAKTYKACH….
Lekcja w archiwum