05 Mar Wielka tajemnica wiary – rekolekcje

Rekolekcje dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bazylice św. Mikołaja w Lesznie w dniach od 4 do 6 marca 2020 roku prowadzi ks. kanonik Grzegorz Robaczyk – proboszcz Fary w Gostyniu pw. św. Małgorzaty. Program rekolekcji:
pierwszy dzień – „Co to znaczy wierzyć”,
drugi dzień – „Nawrócenie, pokuta i sumienie oraz droga krzyżowa”,
trzeci dzień – „Eucharystia źródłem miłości”.

J. Banaszak, B. Lewandowski

Fot. L. Wnukiewicz

 

Koszykówka dziewcząt
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych