03 Lis WSKAZÓWKI JAK „WYNIEŚĆ COŚ” Z LEKCJI ONLINE

1. Uporządkuj miejsce nauki. Mając porządek wokół siebie, łatwiej skupić się na zajęciach online.
2. Jeśli masz ADHD lub ADD nie wybieraj miejsca koło okna, to co się dzieje za nim, może rozpraszać twoją uwagę.
3. Usuń z najbliższego otoczenia kuszące Cię przedmioty, które mogłyby Cię rozproszyć, np. słuchawki, arcyciekawą książkę, telefon itp.
4. Pomimo, że zajęcia odbywają się online staraj się być wcześniej przygotowany na zajęcia m.in. włącz kilka minut wcześniej komputer, aplikację Teams i odpowiedni kanał zespołu, aby być na pewno punktualnie.
5. Staraj się nie opuszczać żadnych zajęć, by nie robić sobie zaległości. Trudniej włączyć się w tok lekcji, o której tematyce nie masz pojęcia.
6. Zrezygnuj z nauki innych przedmiotów podczas danej lekcji. Zjawisko interferencji powoduje, że treści wykładane aktualnie przez nauczyciela i czytane przez Ciebie nakładają się, w efekcie zapamiętujesz niewiele albo nic!
7. Notuj, choćby na brudno, jeśli nawet nauczyciel o to prosi. Czynność notowania pozwoli Ci skupić uwagę na tym, co mówi prowadzący i lepiej zapamiętać podawane przez niego wiadomości.
8. Oglądaj filmy i inne materiały dodatkowe, które nauczyciel wykorzystuje na zajęciach. Nie wyłączaj się gdy leci film. To, wbrew pozorom, wcale nie jest wolna lekcja, lecz dobry sposób na utrwalanie różnych wiadomości. Na pewno łatwiej je zapamiętać niż słuchając Wykładu nauczyciela.

Hanna Mizgalska-Przybył

Konkurs #Odkryj swój talent
Ekonomik pamięta...