08 Mar Wyjątkowa lekcja samorządności

2 marca 2020 r. gościliśmy w naszej szkole Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka, który przeprowadził z młodzieżą lekcję samorządności. Spotkanie przybliżyło nam zadania, zakres działania i sposób funkcjonowania struktur samorządowych. Lekcja zbiegła się z obchodami wyjątkowej – 100 rocznicy powrotu Leszna w granice Polski i dlatego nie mogło w niej zabraknąć akcentów patriotycznych.
W minionych wiekach patriotyzm był znaczącą siłą, która kształtowała zachowania i postawy całych pokoleń. Nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Kredyt wdzięczności spłacajmy szacunkiem do każdego człowieka, który działa i dba o innych. Trzeba nam dziś znaleźć czas dla mądrości i owoców serca… docenić ich wartość i pomóc im przetrwać. To trudne zadanie doskonale wykonują uczniowie naszej szkoły.
Dziękuję klasom: 1 HP, 1 H, 3 T i 4 T za uczestnictwo w spotkaniu z Prezydentem Miasta Leszna. Byliście uważni i skoncentrowani. Wysłuchaliście człowieka i jego argumentów, a nie sądziliście i wydawaliście wyroki. To było niezwykłe doświadczenie i cenna refleksja nad samorządnością, jej trudami i sukcesami, jakimi może poszczycić się Leszno.
Za piękne uświetnienie spotkania dziękuję też uczniom, którzy narracją, piosenką i wierszem zachwycili audytorium.
Szczególne podziękowania kieruję do Alicji Siecli, która swoim występem, już po raz trzeci w tym roku szkolnym, zabrała mnie do „innego świata”, który wykracza poza ramy szarej rzeczywistości, a dostęp do niego mają nieliczni…

Beata Kokot

Fot.: Loretta Wnukiewicz

SEVEN WEEKS WITH LONDON (IV)
ZWIERZOPAK - PACZKA RADOŚCI DLA ZWIERZĘCEJ SPOŁECZNOŚCI