17 Paź Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego

Dnia 16.10.2020 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z § 1b. 1. od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z powyższym od 19.10.2020 r. (poniedziałek) w naszej szkole wprowadza się kształcenie w wariancie hybrydowym w następujący sposób:
– od 19.10. – 23.10.2020 r. klasy 3 i 4 pracują stacjonarnie, a klasy 1 i 2 zdalnie.
– od 26.10. – 30.10.2020 r. odwrotnie.

Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego w ZSE

Ewa Kutrowska

EKO-LOGICZNIE I
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej