TECHNIKUM NR 1

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KUCHARZ

MAGAZYNIER – LOGISTYK