Nauczyciele przedmiotów zawodowych

zespoły_0006_Warstwa 0

Nauczyciele j. polskiego, pedagodzy szkolni, pracownicy biblioteki i świetlicy

zespoły_0005_2. Nauczyciele j. polskiego, pedagodzy szkolni, pracownicy biblioteki i świetlicy

Nauczyciele matematyki, informatyki

zespoły_0004_3. Nauczyciele matematyki, informatyki

Nauczyciele języków obcych

zespoły_0003_4. Nauczyciele języków obcych

Nauczyciele geografii i historii

zespoły_0001_6. Nauczyciele geografii i historii

Nauczyciele gastronomii, chemii, biologii, religii

zespoły_0002_5. Nauczyciele gastronomii, chemii, biologii, religii2

Nauczyciele wychowania fizycznego

zespoły_0000_7. Nauczyciele wychowania fizycznego