03 Paź Zmarł Zygmunt Szyszka

1 października 2020 roku, w wieku 74 lat zmarł wieloletni nauczyciel fizyki i wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Urodził się 25 lutego 1946 roku w Ziemnicach, powiat Leszno. W roku 1965 ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne i podjął pracę jako nauczyciel w Świerczynie i Kąkolewie.
1 września 1972 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki w Liceum Ekonomicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lesznie. W latach 1990-1997 pełnił funkcję wicedyrektora w leszczyńskim Ekonomiku.
Zygmunt Szyszka we wspomnieniach uczniów zapamiętany został jako nauczyciel wymagający, ale również jako wspaniały organizator wycieczek krajoznawczych i turystycznych. Wędrował z młodzieżą po Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej, Górach Stołowych i Świętokrzyskich. Od 1982 roku był współorganizatorem spływów kajakowych rzeką Obrą, Brdą i Drawą, które dostarczały młodzieży nieprzemijających wrażeń.
W roku 1997 przeszedł na emeryturę, pozostając w stałym kontakcie ze swoimi kolegami i koleżankami oraz ze swoimi uczniami i wychowankami na zjazdach szkolnych.
Pogrzeb Zygmunta Szyszki odbędzie się w środę, 7 października 2020 r. o godzinie 13.00 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Osieckiej.

Pierwsze spotkanie Samorządu Szkolnego
Podziel się zniczem