01 Wrz Zmiana nazwy Szkoły i pierwsza matura w roku szkolnym 1945/46

W roku szkolnym 1945/1946 nazwę Szkoły zmieniono na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe.
W 1946 roku odbył się pierwszy w historii szkoły egzamin maturalny.

Pierwsi maturzyści 1946

  • W okresie powojennym prężnie działała świetlica szkolna, w ramach której działały zespoły: wokalny, teatralny, taneczny „Zryw”, orkiestra żeńska
1950 – szkołę przeniesiono do gmachu przy placu Kościuszki
Józef Wędzki Dyrektorem szkoły w latach 1937-1964