13 Paź Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia do pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Bortel.

„Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych
postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby
każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego,
cudzym dzieciom??”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnej misji, która polega na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości. Z tej wspaniałej okazji, do Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów oraz Pracowników Oświaty kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie kształcenia młodzieży.

Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą, motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Kacper Bortel

Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego
Młodzieżowa Rada Miasta Leszna